Σε όλους τους τρόπους πληρωμής και ειδικότερα στην πληρωμή μέσω καρτών το gatoulis.gr διασφαλίζει την απόλυτη εχεμύθεια των προσωπικών σας στοιχείων. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL).
Το gatoulis.gr δεν εμπλέκεται και δεν κρατάει τα προσωπικά δεδομένα της κάρτας ή οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία. Οι συναλλαγές και τα στοιχεία των καρτών, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της κάρτας, δίνονται από τον ιδιοκτήτη της, απευθείας στη Τράπεζας Πειραιώς  και το gatoulis.gr απλά ενημερώνεται από αυτή, για το αν ήταν επιτυχής ή όχι ολοκλήρωση της συναλλαγής.


Copyright © 2023 TRADE ONE IKE . All Rights Reserved.